Waterbehandeling

Schoon water is één van de primaire levensbehoeften van mens en dier. Dit geldt over de hele wereld. In landen als Nederland leeft het besef dat waterkwaliteit een belangrijk goed is. In landen als bijvoorbeeld China is dit veel minder het geval. Open riolen en verontreiniging van het oppervlaktewater is een normaal verschijnsel. Schoon water wordt in de nabije toekomst een steeds schaarser goed. Met name in het vaak armere buitengebied zijn de gevolgen van de vervuiling goed merkbaar.

ENTRESO BV richt zich hierbij (via ENTRESO Beijing Co. Ltd. gevestigd in Beijing) enkel op de Chinese markt.

 

Wateranalyse

ENTRESO heeft levert Europese producten, in China, van bedrijven welke naam hebben gemaakt op de ontwikkeling en productie van laboratorium- en online analyzers. Hierdoor is het de mogelijk om meer dan 300 applicaties aan te bieden, gebruik makend van verschillende combinaties zoals; automatische verdunningen, toevoegingen, menging, verwarming, dialyse, extractie, destillatie, destructie, fasescheiding, hydrolyse, ion-uitwisseling / reductie enzovoort.

ENTRESO biedt de mogelijkheid om door een systematische benadering elke klant specifiek te voorzien van een optimale analyserconfiguratie, waarbij installatie en training van het personeel door gespecialiseerde medewerkers een belangrijk onderdeel vormen.

Onze organisatie focust zich op het leveren van een zo goed mogelijke ondersteuning aan zowel bestaande als potentiële klanten. De analyzers zijn uitermate geschikt voor de automatisering van zowel grote als kleine routinelaboratoria, van enkele honderden analyses tot honderdduizenden per jaar. De nieuwe en bestaande analyzers hebben bewezen een betrouwbare partner en een economisch verantwoorde keuze te zijn voor elk modern laboratorium.

1

Waterzuivering

De economische ontwikkelingen gaan in China sneller dan de capaciteit van de zuiveringsinstallaties. Daarnaast heeft China te kampen met uitputting van haar natuurlijke waterbronnen waardoor de problemen alleen maar groter worden. Met name in gebieden waar dit tekort heerst wordt de waterprijs steeds hoger. Hierdoor neemt de vraag naar waterhergebruik toe.

Voor dergelijke toepassingen heeft ENTRESO diverse samenwerkingen om geavanceerde afvalwaterzuiveringsinstallaties (Membraan Bioreactoren) toe te passen. Dit is afhankelijk van de specifieke afvalwater-/proceswaterstroom.

Deze systemen worden gekenmerkt door:

  • Compact ontwerp
  • Betrouwbare werking
  • Onderhouds- & gebruiksvriendelijkheid
  • Effluent van hoge kwaliteit

De hoge kwaliteit van het gezuiverde water maakt her2gebruik aantrekkelijk.