Planontwikkeling

PLANONTWIKKELING

Vanaf de initiatieffase, waarbij plannen en ideeën ontstaan voor het realiseren van een project, wordt er een proces opgestart waarbij meerdere partijen betrokken raken. Denk hierbij aan de eigenaar, gemeente(n), belanghebbende(n), aannemer(s), etc. ENTRESO richt zich op het koppelen van deze partijen en de daarbij horende belangen, tijdsraming en budgetten.

Ook hoort er allerlei wet- en regelgeving bij het opnieuw ontwikkelen van een gebied. ENTRESO biedt ondersteuning voor het aanvragen van bijvoorbeeld de bouwvergunning, wijziging van het bestemmingsplan(nen) en milieuvergunningen (Wabo).